Wie zijn we

Het is tien jaar geleden dat mensen in deze stad naar de gemeenteraad stapten met een burgerinitiatief om hun zeg te hebben als burger op de raad.

Er werden burgerinitiatieven opgezet over de sluiting van de postkantoren, over de hoofddoek, over de containerparken van IVAGO, over de gratis openbare toiletten, over de verkeersituatie aan Sint-Pietersplein, over TTIP & CETA,…

Net als volksraadplegingen is het burgerinitiatief een officiële manier om deel te nemen aan de lokale democratie, die opgenomen is in het gemeentedecreet.

Met de betrokken initiatiefnemers willen wij het debat aangaan over de staat van onze lokale democratie.

Terzelvertijd geven wij de start van een nieuw burgerinitiatief over Publifin en Farys. De tekst van dit burgerinitiatief vind je onderaan.

Deze avond gaat door met steun van grondrechtenbeweging Constituante.

Burgerinitiatief Publifin/Farys:

Onze stad raakte in beroering door het Publifin-schandaal.

Publifin en Farys kwamen pas met de zesde staatshervorming onder toezicht van de regering. Tot dan konden zij zonder controle financiële constructies opzetten.

Aan de grootste van dit soort constructies, Dexia, verloor Gent alleen al 12 miljoen euro kapitaal. Zonder onderzoekscommissie. Zonder gerechtelijke stappen. Zonder ontslagen.

Door de zesde staatshervorming en het Europees stabiliteitspact heeft de EU-commissie nu het laatste woord over het beheer van intercommunales en gemeenten.

Het is te laat om het bestuur over te laten aan onze vertegenwoordigers alleen. Vandaar dit burgerinitiatief, 10 jaar na het allereerste in Vlaanderen en in onze stad.

Wij vragen de gemeenteraad om:

1. Zich in woord en daad te verzetten tegen de EU-controle op onze stad via het Europees stabiliteitspact. Dat pact wordt vanaf 2018 een volwaardig Europees verdrag. Het is in strijd met het Europees Handvest Lokale Autonomie van de Raad van Europa.

2. Een publiek fonds op te zetten voor duurzame coöperatieve investeringen met nadruk op groene stroom, sociaal wonen, voedselsoevereiniteit, openbaar vervoer, sanitaire voorzieningen, groenvoorziening, openbare werken, maatschappelijk werk,…

3. Via dat fonds een echte lokale munt op te zetten waarmee belastingen kunnen betaald worden uit inkomsten van duurzame investeringen .

4. Stopzetten van de verkoop van landbouwgronden door het OCMW en inpassen ervan in de voedselstrategie “Gent en garde”.

Genoeg gestropt!

Initiatiefnemers :
Baharak Bashar ( burgerinitiatief Plasactie)
Frank Eggermont (burgerinitiatief Sluiting postkantoren)
Raf Verbeke (burgerinitiatief Maak Gent TTIP- & CETA-vrij)

Advertisements